Trabzonspor Olağan Genel Kurulu İlanı

Yönetim Kurulumuz tüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul kararı almıştır. Bu nedenle çoğunluk arananilk toplantının aşağıdaki gündemle 23-24 Kasım 2018 tarihlerinde “Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon” adresinde saat 12.00’da yapılmasına,

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde “Hayri Gür Spor Salonu Trabzon” adresinde saat 10.00’da yapılmasına karar vermiştir.

GÜNDEM:

1. GÜN (23 Kasım 2018, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 1 Aralık 2018 )

 1. YOKLAMA VE AÇILIŞ,
 2. GENEL KURUL DİVANININ OLUŞTURULMASI, SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI,
 3. GÜNDEMİN GENEL KURULA SUNULMASI,
 4. DERNEĞİN VE BAĞLI ŞİRKETLERİN, TÜZÜĞÜN 40/k VE 38/c MADDELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN İDARİ VE MALİ RAPORLARININ OKUNUP GÖRÜŞÜLMESİ,
 5. DENETİM KURULU RAPORUNUN OKUNUP GÖRÜŞÜLMESİ,
 6. DERNEK YÖNETİM KURULUNUN İBRASI,
 7. TÜZÜĞÜN 29. VE 84. MADDELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN BÜTÇELERİN OKUNUP GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI.
 8. DİLEK VE TEMENNİLER

2. GÜN ( 24 Kasım 2018, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2 Aralık 2018,

Saat 10.00–17.00 )

 1. BAŞKAN ADAYLARININ KONUŞMALARI,
 2. BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU ASIL VE YEDEK ÜYELERİ İLE GÖREV SÜRELERİ SONA EREN ORGANLARIN ASIL VE YEDEK ÜYELERİNİN SEÇİMİ,
 3. KAPANIŞ.

Trabzonspor Kulübü Derneği
Yönetim Kurulu

Yazar